Suatu usaha yang dilakukan oleh prajurit untuk menghindarkan diri atau mengelak dari serangan lawan atau menyerang lawan guna mematahkan semangat serta melumpuhkan sehingga
lawan tidak berdaya.